Rechercher des projets européens

Young minds for sustainable European cities
Date du début: 1 août 2015, Date de fin: 31 mars 2016 PROJET  TERMINÉ 

Projekt Young minds for Young minds for sustainable European cities – Upgrade 2015 je bil projekt, ki je povezal mlade iz 5 evropskih držav na temo varstva okolja, urbanizma in trajnostne mobilnosti. V okviru projekta se je izvedla mladinska izmanjava, kjer so se iskale alternativne rešitve pri spreminjanju potovalnih navad iz avtomobila k bolj trajnostnim načinom transporta. Mladinska izmenjava je potekala v Mariboru v Sloveniji, ki je v projektu sluil kot vzorčni primer. mesto se sooča z zanimivimi prometnimi zagatami, hkrati pa je v zadnjih letih veliko naredilo k prehodu na bolj trajnostne oblike mobilnosti. Za udeležence iz drugih evropskih mest je bil zanimiv zaradi težav s katerimi se mesto sooča na prehodu iz industrijske v post-industrijsko družbo. Partnerji v projektu so bili poleg Mariborske kolesarske mreže še organizacije iz Bolgarije, Nizozemske, Grčije in Portugalske. Glavni namen projekta je bil spodbujati mlade prebivalce Evrope, da kritično razmišljajo in iščejo rešitve v zvezi s problematiko okolja, emisij, urejenosti mest in organiziranosti prometa. Projekt je bil fokusiran v iskanje alternativ pri spremembi potovalnih navad iz avtomobila k bolj trajnostnim načinom transporta, kot so kolo, pešačenje in javni transport. Mladinska izmenjava je potekala v mestu Maribor, ki je drugo največje mesto v Sloveniji, s približno 100.000 prebivalci. Maribor smo uporabili kot vzročno mesto za raziskovanje različnih mobilnostnih navad prebivalcev, iz vidika vsakdanje uporabe, kot so kolesarjenje, hoja in uporaba javnega transporta. Udeleženci izmenjave so bili razdeljeni v različne mešane skupine, kjer so na podlagi terenskih ogledov, socialnih veščin in igre vzpostavili odnos do okolja, ter pripravili različne inovativne rešitve, orodja za dvigovanje zavedanja, tehnološke rešitve, osebne zgodbe ipd. Vse pripravljene rešitve so bile kasneje zbrane v spletni brošuri, ki bo v prihodnje služila za prijavo akcije »Do the right mix« na evropski ravni. Udeležencev izmenjave je bilo 33, od tega 5 mladinskih vodij. Udelženci so bili mladi iz različnih evropskih mest. Projekt je imel močno okoljevarstveno in evropsko noto, saj so mladi skozi projekt vzpostavili odnos in dvignili zavedanje o pomenu okolja, hkrati pa so se veliko naučili o drugih kulturnih okoljih in njihovih izkušnjah z reševanjem podobnih primerov, s katerimi so se srečali na izmenjavi v Mariboru.

Details

4 Participants partenaires