Rechercher des projets européens

Work Experience for Social and Health Care Assistant Students and PA Students, 2014-2016
Date du début: 1 juin 2014, Date de fin: 31 mai 2016 PROJET  TERMINÉ 

Primære målsætninger At skabe grundlag for elevernes mulighed for at opnå viden om internationale forhold og at fremme elevernes internationale, faglige og personlige kompetencer ved et praktikophold i udlandet med henblik på at fremme deres sproglige kundskaber, personlige udvikling, beskæftigelsesegnethed og deltagelse i det europæiske arbejdsmarked. At skabe grundlag for, at skolerne kan leve op til intentionerne i EUD- loven.. Hvem: Projektet har været rettet mod social- og sundhedsassistentelever, SSA, og pædagogisk assistent elever, PA, på hovedforløbet, begge niveau 4 EQF. I alt har vi udsendt 94 elever på dette projekt. Hvor og hvornår Praktikopholdene har fundet sted på relevante, godkendte institutioner, typisk plejehjem og børnehaver, der via Letter of Intent har forpligtet sig til at leve op til de krav, der blev stillet fra vores side for et praktikophold i udlandet. Praktikforløbene har været fordelt kontinuerligt over perioden og har varieret i længde fra de udsendende SOSU-skoler under hensyntagen til strukturen af skole-og praktikperioder på de enkelte skoler. Der har været tale om praktikophold af en måneds varighed plus to rejsedage Forventede resultater For den enkelte elev har forventningen været, at målene for praktikopholdet i udlandet blev indfriet. For institutionen forventningen været, at projektet ville øge kvaliteten og styrke samarbejdet mellem de involverede partnere, for således at indfri EUD-lovens intentioner om at give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig internationale kompetencer, og for yderligere at fremme arbejdet med uddannelsesinstitutionens mål for det internationale arbejde. Det er vores indtryk at disse mål er blevet indfriet.

Coordinateur

Details

22 Participants partenaires