Rechercher des projets européens

wer-to-fleX (Power-to-fleX)
Date du début: 1 avr. 2016, Date de fin: 30 oct. 2019 PROJET  EN COURS 

In Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland is de afgelopen jaren volop ingezet op duurzame energie. Het nadeel van zon en wind als energiebron is dat het aanbod ervan fluctueert en niet gelijk loopt met de energievraag. Het bufferen van deze elektriciteit (Power) in een andere energiedrager, zoals water-stofgas, methaan, methanol, warmte of batterij (X) is een oplossing voor dit probleem. Het doel van het "Power-to-fleX" project is regionale bedrijven te faciliteren bij de ontwikkeling en realisatie van innovatieve pilots met energieopslag die bijdragen aan de flexibilisering van een duurzame energie voorziening. De deelnemende MKB- bedrijven en kennisinstellingen uit de grensregio bouwen daartoe drie demonstrators van verschillende ordegrootte, die het elektriciteitsnet slim balanceren:-een micro P2X demo voor huishoudens en kleine bedrijven;-een energie-bufferend waterstoftankstation op micro/meso schaal;-P2X demo op meso-schaal bij een waterzuiveringsinstallatie en biogasinstallatie.Oplossingen dicht bij de bron –de PV installaties in huis, de windmolen in het dorp- hebben om meerdere redenen de voorkeur. Deze schaalgrootte past heel goed bij kleine en middelgrote bedrijven.De partners in Power to Flex zijn overwegend MKB ondernemingen uit de regio. Zij zien mogelijkheden om de P2X-technologie geschikt te maken voor kleinschalige toepassingen op micro- en mesoniveau. Deelname in het project biedt hen de mogelijk om in nauwe samenwerking met de kennisinstellingen de eerste stappen te zetten om hun oplossingen te realiseren en te demonstreren. De kennis en ervaring die de partners opdoen zal in de toekomst bijdragen aan nieuwe omzet en werkgelegenheid van deze bedrijven.

Coordinateur

Details

  • 49%   1 648 518,03
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

18 Participants partenaires