Rechercher des projets européens

Versterk de Smaak van Morgen (FOOD)
Date du début: 30 sept. 2013, Date de fin: 30 déc. 2014 PROJET  TERMINÉ 

De agro- & food sector heeft meer en meer te maken met het veranderen van de wensen van de consu-menten. Er wordt daardoor ook steeds meer belang gehecht aan een duurzame productie van voeding en kennis over de herkomst ervan. Het project “Versterk de Smaak van Morgen” wil de KMO/MKB’s in de agro- & foodsector uit de regio’s van Tienen, Sint-Truiden en Veghel verleiden tot meer innovatie door meer in te spelen op de noden en wensen van de consumenten.Concreet zullen de betrokken KMO/MKB’s met grootbedrijven in contact gebracht worden om via gerichte workshops en evenementen het innovatieproces rond “FOOD” verder te stimuleren. “Versterk de Smaak van Morgen wil op die manier innovatieve oplossingen uitwerken voor voedselproductie in de grensregio,” verduidelijkt de projectverant-woordelijke Simon Maas uit de gemeente Veghel.De grensoverschrijdende workshops en evenementen moeten concrete oplossingen aanbrengen over een duurzamere productie van voedsel. Met andere woorden: Hoe verkleinen we de footprint van voed-selproductie? Hoe voorkomen we verspilling? Hoe verbeteren we het welzijn van mens en dier? Hoe verlei-den we de consumenten tot keuze voor gezonde en duurzame voeding? Voor al deze vragen wordt binnen het Interreg-project gezocht naar nieuwe oplossingen die nadien heel concreet uitgewerkt worden in de drie betrokken regio’s. Achievements: De agro- & food sector heeft meer en meer te maken met het veranderen van de wensen van de consumenten. Er wordt daardoor ook steeds meer belang gehecht aan een duurzame productie van voeding en kennis over de herkomst ervan. In Versterk de Smaak van Morgen werden kleine en middelgrote ondernemingen met grote bedrijven in contact gebracht om via gerichte workshops en evenementen het innovatieproces rond voeding verder te stimuleren. Zo heeft het Proefcentrum voor Fruit (St.-Truiden) een aantal proefpersingen uitgevoerd om te komen tot zuurstofvrij geperst perensap op vraag van de KMO PIPO. Indien deze testen met goed gevolg slagen is er eveneens interesse vanuit een aantal MKB-ers rond Maashorst in Nederland.

Coordinateur

Details

  • 50%   163 057,35
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires