Rechercher des projets européens

vence patologických jevů - společný česko-polský projekt (Prevence patologických jevů - společný česko-polský projekt)
Date du début: 31 déc. 2005, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je zaměřen na pedagogické pracovníky, žáky středních školy, rodiče a širokou veřejnost. Jeho cílem je zabránit šíření patologických jevů na školách (drogy, šikana, alkohol, kouření, záškoláctví apod.) a zároveň naučit všechny zúčastněné, jak těmto patologickým jevům předcházet. Součástí projektu je nejen konference zaměřená na výměnu zkušeností s polským partnerem, pořádaná pod záštitou odborníků a odborných pracovišť, ale i společné pobyty pedagogických pracovníků, s cílem je osvojení si technik, jak tyto krizové situace zvládnout v praxi. Pro studenty uspořádáme dva pobyty ( na české a polské straně) se sportovním zaměřením cílem nabídky smysluplných alternativ využití volného času

Coordinateur

Details

  • 75%   451 616,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires