Rechercher des projets européens

utování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic (Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic)
Date du début: 30 nov. 2010, Date de fin: 30 déc. 2014 PROJET  TERMINÉ 

Obce realizující projekt mají velké turist., přírodní a geologické bohatství (mj. Český Ráj, Soví hory a region Novoměstska),které jsou málo využívané v propagaci.Tyto obce se liší v mnoha společ., zeměpis. a ekonom. aspektech:obec Bohuslavice (1000 obyv.) má snahu propagovat turistické, přírodní a kulturní bohatství a zároveň poznat souseda, obec Pieszyce (10000 obyv.)-vedoucí partner řeší nezaměstnanost a nepostačující propagaci,město Nová Paka (10000 obyv.) chce více zviditelnit exponáty GEOPARKu Český ráj,který je pod ochranou UNESCO a rozvíjet vzájemnou spolupráci.Partneři jsou různí, ale mají společný cíl: rozšířit propag. aktivity a nabídky v rámci cest. ruchu a posílit integraci mezi městy.Projekt vychází z potřeby společné integrace,poznávání kultury,tradic a přírodního bohatství,a je to výsledek debat a jednání partnerů. Nyní se kulturním děním v Pieszycích zabývá kulturní středisko,kdežto aktivitami v oblasti cestovního ruchu v omezeném rozsahu Oddělení propagace MÚ v Pieszycích.Potřeba realizace projektu vyplývá z chybějících prostor a personálních kapacit.Středisko sídlí v prostorech nevhodných pro provádění činnosti cest. ruchu,chybí také informační centrum,které by propagovalo přírodní a turist. bohatství partnerů. Rovněž město Nová Paka získá realizací projektu nové informační centrum v budově muzea a rozšíří se prostor pro expozice.Dále bude vybudováno tzv. Muzejní náměstí mezi budovou muzea a Suchardovým domem,které bude řešeno bezbariérovým způsobem. Obec Bohuslavice zakoupí církevní kostel,který bude sloužit jako centrum kulturních a turistických aktivit. Projekt spočívá ve vytvoření moderního turist. a kult. zázemí ve třech příhraničních obcích.Projekt zahrnuje i měkké aktivity,které spočívají ve výměně kulturního,historického dědictví a společné organizaci uměleckých akcí,které zpestří turist. nabídku partnerů a podpoří cestovní ruch v příhraničí.

Coordinateur

Details

  • 85%   2 369 556,88
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires