Rechercher des projets européens

Übergang in eine nachhaltige Energienutzung in der österreichisch-tschechischen Grenzregion (ENERGY FUTURE AT-CZ)
Date du début: 21 oct. 2008, Date de fin: 30 déc. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Ziel des Projektes sind nachhaltige Kooperationen im Bereich des effizienten Energieeinsatzes und erneuerbarer Energien unter Ausnutzung des hohen Umsetzungspotentials und des verfügbaren technischen Know-hows in der Grenzregion. Cíl projektu je udržitelná spolupráce v oblasti efektivního využití energie a obnovitelných zdrojů energie s využitím vysokého realizačního potenciálu a dostupného technického know-how v příhraničních regionech. Expected Results: • Energieoptimierungen öffentlicher Gebäude in 15 NÖ Gemeinden, 10 Energieaudits in der Stadt Kyjov; • 15 Energiekonzepte umgesetzt - Region Vysočina; • 1 Modell Sanierung NE-Standard - Kindergarten Telč; • Energiecheck für UnternehmerInnen (EDV Tool) • Energieeffizienz Beratungsservice für KMU • NiPaS Cluster • mobiler Lehrpfad Passivhausstandard, Konferenz, Workshops/Seminare, Exkursionen, Publikationen (DE auch CZ) • optimalizace spotřeby energií ve veřejných budovách v 15 dolnorakouských obcích, 10 energetických auditů v městě Kyjov; • realizace 15 energetických koncepcí - region Vysočina; • 1 model sanace podle standardů nízkoenergetických domů - mateřská školka Telč; • hodnocení využívání energie v podnicích (softwarový nástroj); • poradenství ohledně energetické efektivity pro MSP; • klastr NiPaS • mobilní naučná stezka - standard pasivních domů • konference, workshopy, semináře, exkurze, publikace v ČJ i NJ

Coordinateur

Details

  • 70.6%   441 809,00
  • 2007 - 2013 Austria - Czech Republic (AT-CZ)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

8 Participants partenaires