Rechercher des projets européens

Transgraniczny system ostrzegania i reagowania na zagrożenia powodziowe na przygranicznym obszarze województwa śląskiego.
Date du début: 30 sept. 2005, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Celem projektu, realizowanego w partnerstwie z czeską strażą pożarną, jest wzmocnienie współpracy służb ratunkowych w zakresie ostrzegania i reagowania na zagrożenia powodziowe na obszarze przygranicznym woj. śląskiego i Kraju Morawsko–Śląskiego. Powodzie są istotnym problemem dla tego obszaru, zagrażają jego mieszkańcom, środowisku i infrastrukturze, wpływają negatywnie na harmonijny rozwój i konkurencyjność regionu. Projekt wspomaga współpracę służb ratunkowych na rzecz ostrzegania i reagowania na zagrożenia środowiskowe po obu stronach granicy. Działania: analiza zasobów PSP, opracowanie procedur współpracy, ćwiczenia ratownicze, kampania informacyjna i uzupełnienie sprzętu.

Coordinateur

Details

  • 75%   233 071,32
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires