Rechercher des projets européens

System informacji turystycznej dla regionu opolskiego i ołomunieckiego
Date du début: 14 juil. 2005, Date de fin: 29 nov. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt dotyczy stworzenia wspólnego polsko – czeskiego systemu informacji turystycznej dla Regionu Opolskiego i pogranicza czeskiego w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej i turystycznej oraz zwiększenia liczby turystów krajowych i zagranicznych na obszarze pogranicza poprzez promocję zabytków historii i dziedzictwa kulturowego, aktywnego wypoczynku oraz troski o zdrowie dla zwiększenia konkurencyjności oferty turystycznej. Projekt likwiduje niedostatki w zakresie dostępu do pełnej informacji turystycznej oraz czyni ją przyjazną poprzez przejrzysty, czytelny i uporządkowany układ spójnych elementów kompleksowego systemu

Coordinateur

Details

  • 75%   50 142,98
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires