Rechercher des projets européens

Stylový tradiční česko-polský vánoční jarmark s kulturním programem
Date du début: 31 déc. 2005, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt předpokládá třídenní prezentaci českých a polských kulturních aktivit a tradičních řemesel v době předvánoční (7.-9. prosince 2006) Hlavním cílem je rozšiřování informovanosti příhraničních obyvatel o tradičních vánočních zvycích, kulturních aktivitách na české i polské straně a dále praktické ukázky tradičních řemesel. Polští partneři se budou přímo podílet ve fázi přípravy žádosti, dále na realizaci kulturního programu a na skladbě tradičních lidových řemesel. Jako doprovodný program bude připravena nabídka zábavných pořadů a soutěží pro rodiny s dětmi jak pro obyvatele Krnova tak i pro návštěvníky z polského příhraničí.

Coordinateur

Details

  • 65.2%   205 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

4 Participants partenaires