Rechercher des projets européens

Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz jego promocja
Date du début: 30 juin 2005, Date de fin: 30 oct. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projekt dotyczy promocji dotychczas wytyczonych ścieżek rowerowych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego dla potrzeb polskich i czeskich turystów. Obejmuje on m.in. wytypowanie najbardziej atrakcyjnych ścieżek, opracowanie i wdrożenie dwujęzycznego oznakowania tras w formie tablic informacyjnych, rozwój usług związanych z kompleksową obsługą turystyczną, gromadzenie informacji o kadrze pracującej przy obsłudze turystów, uzgadnianie z władzami lokalnymi i przedsiębiorcami przedsięwzięć rozwojowych, wielokierunkową akcję promocyjną stworzonego produktu turystycznego poprzez opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych, akcję promocyjną w mediach czeskich.

Details

  • 74.9%   51 915,44
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires