Rechercher des projets européens

study 2005 (Förstudie 2005)
Date du début: 30 sept. 2003, Date de fin: 27 févr. 2004 PROJET  TERMINÉ 

Projektet är en förstudie rörande hundraårsminnet av unionsupplösningen (1905-2005). Avsikten är att förprojektet skall skapa underlag för en ansökan om ett huvudprojekt omfattande bland annat folkbildningsaktiviteter samt informationsspridning.

Coordinateur

Details