Rechercher des projets européens

Studie a projektová dokumentace na využití obnovitelných zdroju energie v obci Staré Hute
Date du début: 14 juil. 2005, Date de fin: 30 juil. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt reší zpracování Studie a projektové dokumentace na využití obnovitelných zdroju energie v obci Staré Hute. Cílem projektu je studie na využití obnovitelných zroju v obci a projektová dokumentace rekonstrukce dvou obecních budov - bývalé obecní školy a objektu v nemž je obchod, pohostinství a kulturní dum - na zarízení sloužící k rozvoji preshranicní spolupráce a trvale udržitelného cestovního ruchu v podhorské obci Staré Hute. Soucástí studie bude posouzení nejvhodnejšího obnovitelného zdroje energie pro zásobování objektu teplou užitkovou vodou, zajištení vytápení pomocí obnovitelných zdroju energie, možností pasivního získávání energie a úspor. Rekonstrukcí vzniknou objekty sloužící rozvoji udržitelného cestovního ruchu s cílem posílit prosperitu Mikroregionu Buchlov, ležícího v príhranicním Zlínském kraji a Trencianského kraja, oblasti pusobení slovenského partnera. Predmetem studie bude proverení možností využití jednotlivých obnovitelných zdroju energie vcetne stanovení provozních nákladu a prínosu pro životní prostredí. Studie dále stanoví hlavní smery a konkrétní opatrení na podporu vzniku projektu smerujících ke zvýšení využití obnovitelných zdroju energií na obou stranách hranice, uplatnených nejen na majetku obcí, ale i u neziskových organizací, jednotlivých vlastníku a podnikatelu. Získané zkušenosti budou prubežne poskytovány slovenskému partnerovi k využití pri realizaci vlastního projektu. Zavedení spolupráce se slovenským partnerem k naplnování strategie a šírení príkladu dobré praxe napomuže k zvýšení kvality života a prosperity obyvatel na moravské i slovenské strane. Výstupy z projektu budou sloužit jako podklad pro prípravu daších projektu ve spolupráci se slovenským partnerem a následne plánujeme tvorbu spolecných vzdelávacích a turistických produktu zamerených na implementaci trvale udržitelného rozvoje do života obou regionu.

Coordinateur

Details

  • 75%   525 000,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

1 Participants partenaires