Rechercher des projets européens

Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství
Date du début: 30 avr. 2010, Date de fin: 29 avr. 2013 PROJET  TERMINÉ 

Základním předpokladem jednotné Evropy je úzká spolupráce států EU a jejich regionů ležících na vnitřních (ale i vnějších) hranicích EU. V současné době je spolupráce mezi partnerskými regiony Moravskoslezského kraje (MSK), Slezského (SV) a Opolského vojvodství (OV) na dobré úrovni, přesto se realizuje spíše nahodile. Z toho důvodu je pociťován nedostatek systematické koncepce a systémové spolupráce mezi jednotlivými subjekty navzájem. Jednoznačně lze deklarovat, že není vyčerpán potenciál, jaký může mít úspěšná přeshraniční spolupráce sousedících regionů (jako např. ve FR-BE pohraničí). Projekt si proto klade za cíl zřídit stálou strukturu, která bude primárně zodpovědná za uskutečňování a přípravu podmínek pro kvalitní a systematickou přeshraniční spolupráci subjektů ze tří partnerských regionů. Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce (dále jen "CBC") a s tím související rozvoj vztahů orgánů veřejné správy mezi třemi výše zmiňovanými regiony a následného vytvoření Evropského seskupení územní spolupráce. Předmětem projektu je tedy podpořit a institucionalizovat spolupráci formou vytvořeného trojstranného sekretariátu, který bude koordinovat vzájemnou výměnu pracovníků partnerských regionálních úřadů s cílem podpořit přenos informací a zkušeností vedoucích ke společným směrům rozvoje spolupráce a následně k implementaci jejich strategie. K podpoře užší, systematičtější a konkrétnější spolupráce přispěje také zpracovaná společná a jednotná strategie.

Coordinateur

Details

  • 85%   294 624,83
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires