Rechercher des projets européens

Strategic Vision Company Areas (Strategische visie bedrijventerreinen)

Om een nog sterkere, internationale en competitieve economische regio uit te bouwen, wilden de kamers van koophandel Oost-Vlaanderen en Zeeland, de partners in dit project, een basis creëren voor het ontwikkelen van een strategische grensoverschrijdende visie ten aanzien van de inplanting, ontsluiting en het beheer van bedrijventerreinen. Die nieuwe ontwikkelde visie zou ondersteund moeten worden vanuit de overheid, bedrijven en academische wereld. Om tot die visie te komen maakte men een synthese van eerder uitgevoerde studies van de beschikbare bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen en Zeeland. Die grensoverschrijdende samenwerking werd behandeld vanuit het havenperspectief, die vervolgens verder uitgebreid werd naar een meer regionaal perspectief, namelijk de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland. Uiteindelijk kwam een inzichtelijk document gereed met nuttige aanbevelingen voor de betrokken overheden en aanzetten voor actie vanuit het bedrijfsleven zelf. Het vervolg van dit laatste werd Werkgevers Actieplan Kanaalzone, waarin de werkgeversorganisaties concrete projecten uitwerken om hun visie ten aanzien van de toekomst van de kanaalzone te implementeren. Binnen Interreg IV wordt nu uitgekeken naar de uitvoeringsgerichte projecten opgenomen in dat actieplan. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Coordinateur

Details

  • 50%   191 843,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires