Rechercher des projets européens

stopách sv. Jana Sarkandra (Po stopách sv. Jana Sarkandra)
Date du début: 31 mars 2010, Date de fin: 29 sept. 2012 PROJET  TERMINÉ 

Hlavní atrakcí oblasti je rozmanitost a řada přírodních zajímavostí, kulturní a historické dědictví a živé tradice. Mezi nejzajímavější památky patří mj. četné příklady sakrální architektury. Města Olomouc a Skočov spojuje kulturně-historické dědictví v osobě sv. Jana Sarkandra a tradice s ním spojené. Životní příběh svatého zanechal otisk na památkách obou měst. Datum zahájení projektu je stanoveno na den 15. výročí svatořečení Jana Sarkandra, tj. 6.5.2010. V tento den se budou na obou stranách konat koncerty amatérských souborů vážné/sakrální hudby, bude pozván mj. polský soubor. Současně bude u příležitosti koncertu uspořádána výstava připomínající sv. Jana Sarkandra. Na polské straně se nachází Muzeum sv. Jana Sarkandra. Město Skočov má také vytyčenu/vyznačenu Sarkandrovskou trasu, která bude v rámci projektu rozšířena o nová místa k odpočinku a zamyšlení pro poutníky, turisty i obyvatele z okolí. Jde o první takové místo, které rozhodne o zvýšení turistické atraktivity oblasti. Na tomto území budou umístěny informační tabule obsahující popis života sv. Jana Sarkandra. Olomouc s využitím partnerových zkušeností vytýčí trasu na české straně. Olomouc a provede opravu střechy kaple sv. Jana Sarkandra, která bude hlavní atrakcí/zajímavostí vyznačené trasy. V rámci projektu budou vytištěny mapy vyznačených tras a příležitostné pohlednice výše uvedené trasy. Publikace: 1. o životě sv. Jana Sarkandra, na čes.straně v češtině,polštině, angličtině a němčině, na polské str. V polštině a češtině. Bude zpracováno společné logo, které bude poznávacím prvkem/rozlišovacím znakem projektu; výstavy zvoucí k partnerovi S cílem získání lepší kvality spolupráce je na polské straně naplánováno zorganizování výuky češtiny a výměnná návštěva zástupců informačních center. Ve Skočově bude uspořádána společná tisková konference o realizaci polsko-českého projektu, v jejímž průběhu starosta Skočova a primátor Olomouce podepíší smlouvu o další přeshraniční spolupráci. Viz příloha 8. Achievements: Statutární město Olomouc a obec Skoczów spojuje především tradice a historie v osobě sv. Jana Sarkandra, který se ve Skoczowě narodil a v Olomouci zemřel mučednickou smrtí. Na tuto část historie navazuje projekt Po stopách sv. Jana Sarkandra, který spojuje obě tato poutní místa a který svým pojetím a aktivitami rozšiřuje nabídku cestovního ruchu v česko-polském příhraničí. V rámci projektu byla vytyčena nová prohlídková trasa Po stopách sv. Jana Sarkandra, která je zaměřena na sakrální památky na obou stranách hranice. Byla zrealizována doprovodná infrastruktura k prohlídkové trase na polské straně (zpracování projektové dokumentace a vybudování oddychového pásu zeleně a odpočinkového místa na trase) a dále zrekonstruována střecha kaple sv. Jana Sarkandra. K trase byla zhotovena řada navazujících propagačních materiálů a projekt byl společně propagován na veletrhu ve Varšavě. Výjimečnost projektu spočívá v samotném přeshraničním dopadu. Projekt je kombinací měkkého i investičního projektu, který shrnuje historické a kulturní tradice obou měst a přibližuje je druhé straně, zvyšuje povědomí o oblasti a tradicích spojených s poutními místy a sakrální turistikou. Projekt usiloval vytvořením nového turistického produktu zaměřeného na sakrální turistiku o společnou propagaci historického a kulturního potenciálu na obou stranách hranice. Projekt přispěl k rozvoji stávajícího turistického, a v návaznosti na to, ekonomického potenciálu a zcela tak naplnil specifický cíl oblasti podpory 2.2.

Coordinateur

Details

  • 83%   325 550,27
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires