Rechercher des projets européens

stopách osídlení Slovanu na jihovýchodní Morave (Po stopách osídlení Slovanu na jihovýchodní Morave)
Date du début: 28 févr. 2005, Date de fin: 30 mai 2006 PROJET  TERMINÉ 

Predkládaný zámer vychází z projektové dokumentace Cyklotrasa Slavicín - Nevšová - v.n. Luhacovice , je jeho nedílnou soucástí, která si klade za cíl propojit dve prirozená centra mikroregionu Luhacovské Zálesí (Slavicín a Luhacovice) a podporit aktivity cestovního ruchu v území s vysokým volnocasovým potenciálem. Vybudováním prvního úseku cyklotrasy (SO01) v délce 2384 m z celkové délky 7240 m, dojde ke kvalitnímu cyklo propojení Slavicína a jeho místní cásti Nevšová. Nove vzniklá cyklotrasa se dotýká nekolika archeologických lokalit, ve kterých byla dokladována prítomnost puvodního slovanského osídlení. V techto lokalitách bude cyklotrasa doplnena o prvky turistické infrastruktury - odpocivadla a infotabule. Takto vybudovaný úsek se stane soucástí uvažované páterní síte cyklotras Luhacovice - Slavicín - Štítná nad Vlárí - hranice CR/SR.

Coordinateur

Details

  • 75.1%   4 046 437,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

1 Participants partenaires