Rechercher des projets européens

Sten och mineral i MittSkandia

Sten- och mineralindustrin är ett växande område. Forskningsenheten ska tillsammans med Statsskog göra en förstudie för att kartlägga möjligheten för att vidareutveckla sten- och mineralindustrin inom MittSkandiaregionen

Coordinateur

Details

  • 25.6%   200 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform

3 Participants partenaires