Rechercher des projets européens

Stary Sącz i Lewocza - karpackie miasteczka z klimatem. Nowatorski, transgraniczny produkt turystyki kulturowej
Date du début: 31 juil. 2009, Date de fin: 30 déc. 2011 PROJET  TERMINÉ 

We współczesnym świecie kraje i regiony konkurują z sobą, walcząc o turystów i rozwijając zaawansowane produkty turystyczne. Projekt scala w jednym produkcie dwa historyczne miasta, Stary Sącz i Lewoczę, oferując turystom unikalne i zróżnicowane atrakcje podczas krótkiego (np. weekendowego) wypadu. Projekt łączy w sobie zaplanowaną sekwencję działań w zakresie edukacji mieszkańców, wymiany i promocji dobrych wzorców i praktyk, działań inwestycyjnych poprawiających estetykę i dostępność turystyczną (oznakowanie, informacja), organizację bliźniaczych imprez kulturowych oraz realizacji zintegrowanej kampanii reklamowej produktu turystycznego w mediach, a także śmiało sięga po nowe technologie np. mobile web, GPS. Projekt Stary Sącz i Lewocza - Karpackie Miasteczka z Klimatem ma charakter kompleksowy i nowatorski, dlatego może stać się projektem wzorcowym w skali regionów i obu naszych krajów. Achievements: Projekt był przykładem transgranicznej współpracy, której przyświeca wspólny cel – stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej rejonu polsko-słowackiego pogranicza. W ramach inwestycyjnej części projektu w Starym Sączu, na starosądeckim rynku, przywrócono stylowe szyldy – kute, rzeźbione i malowane, nawiązujące do dawnych tradycji. Podkreślają one specyficzną, żywą tradycję miasteczka i pomagają tworzyć jego niepowtarzalny klimat. Po słowackiej stronie, w bajkowej Lewoczy ujednolicono oznakowanie ulic, zamontowano kierunkowskazy oraz tablice informacyjne, które stanęły przy każdym z czterech głównych wejść do miasta oraz w centrum. Ponadto, w ramach projektu przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię medialną ukazującą oba miasta jako atrakcje turystyczną. Zorganizowano konkurs na najbardziej klimatyczne miejsce w Nowym Sączu i Lewoczy. Ponadto wydana została książeczka promująca oba miasta pod takim samym tytułem jak projekt. Lekkim, barwnym językiem opisuje historie obu miast, przytacza anegdoty, radzi gdzie się zatrzymać, gdzie spróbować regionalnych specjałów – niezbędnik dla każdego turysty odwiedzającego Stary Sącz i Lewoczę.

Coordinateur

Details

  • 85%   462 177,30
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires