Rechercher des projets européens

Sports across borders (Idrott över gränserna)
Date du début: 30 sept. 2005, Date de fin: 29 sept. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projektet syftar till att i första hand utreda förutsättningarna för ett kommande samarbete - med eventuellt projektstöd från Interreg - där man kan lära av varandra och utveckla olika typer av åtgärder som kan bidra till en ökad attraktionskraft för regionen för såväl boende i, som etablering av eller utveckling av olika typer av näringsverksamhet i regionen.

Coordinateur

Details