Rechercher des projets européens

Sportovne turistický areál Vysoké Pole
Date du début: 31 juil. 2005, Date de fin: 30 juil. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt reší problematiku zvýšení domácí i zahranicní návštevnosti. Jeho cílem a hlavní aktivitou je rekonstrukce ploch pro rekreacní volnocasové aktivity sportovního charakteru, což povede ke zlepšení kvality infrastruktury pro trávení volného casu v obci a mikroregionu Ploština. Predmetem projektu je technické zhodnocení víceúcelového hrište, které bude sloužit k provozování tenisu, volejbalu, basketbalu, nohejbalu, a hokeje. Toto hrište bylo vybudováno v roce 1994 a v soucasné dobe je v havarijním stavu. Soucástí projektu je vybudování vhodného oplocení a osvetlení pro možnost provozování sportu i ve vecerních hodinách. Úpravy travnatého hrište spocívají v rekonstrukci zavlažovacího systému, rekonstrukcí strídacek a instalaci 10 nových lavicek pro diváky. Víceúcelové a travnaté hrište ve Vysokém Poli je soucástí nabídky aktivního trávení volného casu jak pro místní obyvatele, tak predevším pro návštevníky mikroregionu Ploština. Obec leží na cykloturistických trasách c. 46, 471, 5057, 5058 a 6117, kudy rocne projede cca. 3000 cyklistu. Sportovní areál nebude mít význam jen pro zájemce o sport. Sportovní aktivity jakož i sportovní organizace jsou významnými aktéry spolecenského života na venkove a jejich cinnost je duležitá z hlediska soudržnosti venkovského spolecenství a jeho lokální autarkie. Aktivní prístup obyvatel k životu a zájem o spolecenské dení tak prispeje k udržitelnosti života na venkove a umožní jeho další harmonický rozvoj. Obce mikroregionu Ploština porádají pravidelné sportovní turnaje (fotbal, tenis, hokej), kterých se úcastní i sprátelené organizace se Slovenska. Pro zvýšení spolecných aktivit vzniká potreba kvalitní základní infrastruktury cestovního ruchu pro trávení volného casu.

Coordinateur

Details

  • 75%   1 494 660,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

1 Participants partenaires