Rechercher des projets européens

Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích
Date du début: 31 mars 2010, Date de fin: 30 déc. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Překládaný projekt si klade za cíl zvýšit bezpečnost a zefektivnit vzájemnou spolupráci hasičských sborů v česko-polské příhraniční oblasti. V rámci projektu se předpokládá uskutečnění dvou společných cvičení a 2 školení s cílem zlepšení koordinace a zefektivnění společných zásahů při krizových situacích na obou stranách hranice. Projektem dojde rovněž k pořízení celkem 20 nových hasičských vozidel, která nahradí stávající nedostatečnou a zastaralou techniku. Jedná se především o cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem, střední hasičská vozidla a speciální vozidla s vysokozdvižnou plošinou. Tato technika bude společně využívána hasičskými sbory a bude rovněž využita při společných cvičeních. Přesný popis cvičení a školení a popis a rozmístění techniky v rámci oblasti česko-polského pohraničí je uvedeno v samostatných přílohách. Součástí bude i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění. Zlepšení materiálního vybavení hasičů a spolu s nácvikem společných a společně koordinovaných zásahů a opatření přispěje k propojení aktivit hasičských sborů, ke společnému využívání pořízené techniky na obou stranách hranice a dále k efektivnějším zásahům při požárech, povodních či jiných živelních katastrofách či krizových situacích v dané oblasti. Projekt rovněž přispěje k vybudování společného systému prevence rizik. Celkově dojde k zajištění lepší úrovně bezpečnosti v česko-polském pohraničním území. Achievements: Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti a zefektivnění vzájemné spolu­práce hasičů v česko-polské příhraniční oblasti při požárech, povodních či jiných živelných katastrofách a krizových situacích. V rámci projektu bylo pořízeno celkem 20 nových hasičských vozidel, která nahradila stávající nedostatečnou a zastaralou techniku. Jedná se především o cis­ternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem, střední hasičská vozidla a speciální vozidla s vysokozdvižnou plošinou. V rámci projektu se uskutečnila společná školení a cvičení v ČR a v PR pro lepší součinnost při případných společných zásazích v krizových situacích na obou stranách hranice, dále byly realizovány i další doprovodné aktivity.

Details

  • 80.4%   3 586 896,84
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

7 Participants partenaires