Rechercher des projets européens

Spolu pro lidi a přírodu
Date du début: 31 déc. 2012, Date de fin: 30 oct. 2014 PROJET  TERMINÉ 

Obec Radkow má rozsáhlé zkušenosti s projekty tohoto charakteru a jedním z jeho poslání je v rámci přeshraniční spolupráce podporovat upevňování a rozvoj česko-polských vztahů.A Rocha (dále jen AR) je celosvětově rozšířená křesťanská ochranářská organizace. Projekty AR svým charakterem překračují kulturní hranice, kladou důraz na spolupráci v rodinné atmosféře a orientují se na vědecký výzkum, praktickou ochranu přírody a environmentální vzdělávání, posláním a smyslem veškeré činnosti je vzdělávat děti, mládež i dospělé ve vztahu k přírodnímu prostředí a zapojovat jednotlivce i skupiny lidí do ekologických aktivit. V současnosti má čeká pobočka AR 130 členů.Realizací projektu dojde k výraznému rozvoji společenského života v příhraničí, kdy propojení dvou rozdílných žadatelů se stejným záměrem přinese další podporu a upevnění přeshraničních vztahů. Budou bezprostředně vytvořeny nové vazby spolupráce a oba partneři značné míry přispět k zvýšení povědomí o životní prostředí ekologie a přírodní a udržovat, rozvoj dalších společenských a kulturních tradic v příhraničí.Na obou stranách hranice se bude konat celkem 18 společenských (kulturních, uměleckých, výchovných a naučných apod.) aktivit - 8 v PL a 10 v ČR. V Radkově oprava zbytku budovy při ul. Kościelné 1 s určením pro radkowský amfiteátr, ve kterém se budou veškeré aktivity konat. AR plánuje zrekonstruovat ve svých prostorách společenskou místnost s přilehlým sociálním zařízením, které jsou nezbytné pro realizaci veškerých aktivit projektu. Celý objekt pak ponese název Centrum Keithe Morrise, duchovního otce české pobočky. Celým záměrem projektu je vyměnit si zkušenosti, společně a trvale upevnit přátelské vztahy, pobavit se a pochopit společensko-kulturní život zvýšení povědomí o životní prostředí ekologie a přírodní a vytvořit vzájemné tradice v příhraničí polsko-české.

Coordinateur

Details

  • 80.5%   100 888,26
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires