Rechercher des projets européens

Společně pro sebe i pro druhé
Date du début: 8 mai 2006, Date de fin: 8 mai 2007 PROJET  TERMINÉ 

Tento projekt přispěje k zlepšení přeshraniční spolupráce a komunikace, k odbourání obav a předsudků, zapojení další části veřejnosti do mezinárodní spolupráce a k výměně zkušeností ve vzdělávacím procesu na obou stranách hranice. Tohoto cíle chceme dosáhnout nejen vzájemnými návštěvami a společnou přípravou kulturních programů, ale i společnou tvorbou zahrad MŠ. Dalším krokem bude zapojení rodičů do této spolupráce především formou společných setkání, na kterých bude předveden jednak společný program sloužící k bližšímu poznání, ale také formou aktivní spoluúčasti na procesu tvorby tak, aby i v budoucnu dokázali společně vytvářet další přeshraniční projekty.

Coordinateur

Details

  • 75%   101 700,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires