Rechercher des projets européens

Společná propagace Kladské země, Orlických hor a Podorlicka
Date du début: 31 mars 2010, Date de fin: 30 déc. 2012 PROJET  TERMINÉ 

Cestovní ruch patří k dominantním odvětvím hospodářského rozvoje obou částí kladsko-orlického příhraničí. Dosavadní spolupráce Kladského regionu s regionem Orlických hor byla dvojího rázu. Ze severní částí nacházející se v Královéhradeckém kraji spolupracovalo Sdružení Obcí Kladské Země (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej) a územně sousedící polské obce, kdežto z částí nacházející se v Pardubickém kraji spolupracoval Kladský okres a obce Międzylesie a Bystrzyca Kłodzka. V tomto roce vznikl na celém území jeden subjekt a tak jsme na základě dosavadních společných zkušeností, většinou soustředěných na cykloturisticku a běžecké lyžování , rozhodli o vypracování partnerského dlouhodobého projektu v oblasti propagace dosavadních úspěchů v oblasti podporování cestovního ruchu, zaměřeného na širokou veřejnost a realizovaného pomocí mnoha propagačních technik, mj. společnými tiskovinami a bulletiny, společnou účastí v 10 propagačních veletržních akcích v Polsku a ČR, společným propagačním filmem, mediální kampaní propagující bohatství a infrastrukturu cestovního ruchu obou částí příhraničí. V rámci projektu plánujeme návrat k tradici společných setkání zástupců cestovního ruchu a zvyšování kvalifikací zaměstnanců informačních turistických center.

Coordinateur

Details

  • 85%   340 395,91
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires