Rechercher des projets européens

Společná česko-polská cvičení hasičských sborů v Rychlebských horách
Date du début: 12 mars 2006, Date de fin: 3 sept. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Obsahem projektu je podpora aktivní spolupráce českých a polských hasičských sborů. Obec Bílá Voda se nachází v bezprostřední blízkosti česko-polské hranice. Nejbližší profesionální hasičský sbor se nachází v Jeseníku, vzdáleném cca. 40 km od obce. Vzájemná spolupráce a nácvik zásahů českých a polských jednotek může být klíčovým prvkem záchrany životů a majetků místních obyvatel. Obsahem projektu jsou 2 společná cvičení: první cvičení bude zaměřeno na procvičení zásahu pouze místních hasičských sborů a druhé bude zaměřeno na procvičení zásahu integrovaného systému. Součástí projektu je i vybavení JSDH potřebným hasičským vybavením.

Coordinateur

Details

  • 75%   345 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires