Rechercher des projets européens

spektivy spolupráce mezi podniky Ústeckého kraje a jihozápadního Saska (Perspektivy spolupráce mezi podniky Ústeckého kraje a jihozápadního Saska)
Date du début: 31 oct. 2004, Date de fin: 29 juin 2006 PROJET  TERMINÉ 

Výstupem projektu je zpracování vědecké studie především o aktuální situaci a perspektivách přeshraniční spolupráce podniků v česko - saském pohraničí.Zpracování studie bude předcházet analýza socioekonomické siuace v Ústeckém kraji a jihozápadním Sasku, kterou provedou příslušné vědecké instituce z obou stran hranice.

Coordinateur

Details

  • 75.1%   12 580,00
  • 2000 - 2006 Saxony - Czech Republic (DE-CZ)
  • Projet sur KEEP platform