Rechercher des projets européens

SPECTORS
Date du début: 1 sept. 2016, Date de fin: 31 août 2020 PROJET  TERMINÉ 

SPECTORS is een Nederlands-Duits Hightech initiatief dat het marktpotentieel van civiele dronetechnologie ontsluit door sensorinnovaties ten behoeve van remote-sensing en –monitoring. De civiele markt voor het gebruik van drones en de hieraan verbonden sensortechnologie voor remote-sensing, remote-monotoring, filmproductie en landbouw is immens. Het US-portaal Business Insider schat het marktpotentieel van civiele dronetechnologie voor de komende 10 jaar op 12 miljard USD.SPECTORS benut dit marktpotentieel met waardecreatie in de regio. In interdisciplinaire projecten ontstaan een groot aantal producten (demonstratoren) en daarbij behorende diensten gebaseerd op de nieuwste hard- en software. Deze producten worden door het regionale midden- en kleinbedrijf gedistribueerd en aangeboden.SPECTORS levert:- 18 nieuwe producten op het terrein van sensor- en dronetechnologie voor remote-sensing, remote-monotoring- een interdisciplinair en complementair consortium van 31 partners, waaronder 20 mkb-bedrijven- die gezamenlijk het gehele spectrum van idee tot aan de commercialisering van de verschillende producten afdekken- 40 nieuwe arbeidsplaatsen tijdens de projectlooptijd, uitgroeiend tot 90 in de daaropvolgende 5 jaar- zekerstelling van 840 arbeidsplaatsen in bedrijven en onderzoeksinstellingen- kennisdeling door interne en externe workshops en symposia voor producten, gebruikers en andere geïnteresseerden

Coordinateur

Details

  • 50%   4 942 494,00
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

30 Participants partenaires