Rechercher des projets européens

SOSU Adapting to global Market Requirements with VET Traineeship and Staff Training 2
Date du début: 1 sept. 2016, Date de fin: 31 août 2018 PROJET  TERMINÉ 

Deltagerne i projektet er elever i Social- og Sundhedsuddannelserne fra SOSU-skolerne øst for Storebælt. Det drejer sig om skolerne: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, SOSU C, SOPU København og Nordsjælland, SOSU Nykøbing F, SOSU Sjælland og UC Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole. Vetpro-projektet: Implementering af internationalisering i de grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser (MNCDEC-T-projektet, 2008-307) som afsluttedes i 2010 og vort igangværende Vetpro-projekt: EUROCOM er projekter for uddannelsesansvarlige, vejledere og undervisere med henblik på at professionalisere området til gavn for elever. Disse projekter er gået forud for elev-mobilitets projekterne, så de fleste praktiksteder vi benytter til udlandspraktikken har haft besøg af uddannelsesansvarlige fra skoler, kommuner og region på Sjælland og i Hovedstaden. "Student mobility in PAU and SOSU" er således det 4. projekt, hvor vore elever deltager i praktikophold i MNCDEC og EUROCOM netværkerne (Tyskland, Holland, Letland, Polen, Grækenland, Spanien, Sverige, Finland, Belgien, Ungarn og Danmark). På den seneste afholdte EFVET konference på Malta har vi fået kontakt til den slovenske partner. 2 af partnerne fra EUROCOM netværket er nye i forhold til elevmobilitet, det er den ungarske partner fra Debrechen og den hollandske partner fra Rosendaal. To af de spanske partnere "Duques de Najera og "Junta de Andalucia" har vi mødt i andre sammenhænge på konferencer hos partnere. Elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser skal i praktik i 5 uger indenfor såvel pleje- og omsorg - som det pædagogiske område i Slovenien, Spanien, Ungarn, Belgien, Holland og Norge. De 8 udenlandske partnere, der er indgået kontrakt med optræder som koordinerende partnere og er ansvarlige for at aftale praktikophold for vore elever i de besøgte praktikinstitutioner under VETPRO projekterne 2008-307, 2010-311 og 2011-311. Samtidig med at eleverne under opholdet får udfordret deres faglige og personlige kompetencer og færdigheder, videreudvikles såvel de sproglige som kulturelle egenskaber. Eleverne skal i deres fremtidige virke leve op til de fortsat mange krav om at kunne forstå og respektere fremmede kulturer, livsformer og personlighedstyper, der eksisterer i Danmark, som værende et multikulturelt samfund. Desuden er det aktuelt også at orientere sig om mulighed for beskæftigelse i udlandet og styrke arbejdskraftens frie bevægelighed i Europa. Projektet vil blive gennemført i perioden 1. juni 2012 - 31. maj 2014. Afholdelse af første fælles kulturelle forberedelse sker i juni 2012, derefter også mere specifik sproglig forberedelse på de enkelte skoler før det endelige afrejsetidspunkt. De første praktikophold vil finde sted i efteråret, 2012 i Logrono, Debrechen og Rosendaal. Senere forberedelse og praktikophold vil blive afholdt i foråret 2013, efteråret 2013 og endelig foråret 2014 hos alle 8 partnere.

Coordinateur

Details

15 Participants partenaires