Rechercher des projets européens

Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid
Date du début: 30 nov. 2011, Date de fin: 30 août 2014 PROJET  TERMINÉ 

Projektet bygger på erfarenheter och resultat från ett tidigare Interreg-projekt, men har en annan inriktning. Fokus ligger nu på hur man an bidra till att integrera människor med psykiska problem vid verksamhet och företagsetableringar. När det sker en etableringsprocess kan ett engagemang från både privata och offentliga samarbetsorgan, såsom Riksförbund för Social och Mental Hälsa (RSMH) / mental hälsa och andra frivilligorganisationer, NAV / Arbetsförmedlingen och innovation Norge / ALMI ingå i denna process. De vill nu gå ett steg vidare och etablera ett aktivitetscenter för marginaliserade grupper i samhället.

Coordinateur

Details

  • 27.4%   90 513,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website