Rechercher des projets européens

Social integrering av människor med psykiska problem
Date du début: 31 déc. 2008, Date de fin: 29 nov. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Att ha ett arbete är en väldigt viktig social funktion som människor med psykiska problem genom sin sjukskrivning inte kan ta del av. Även när det gäller fritid och umgänge med släkt och vänner är det ofta svårt för att delta i den sociala gemenskapen på samma villkor som friska människor. Detta projekt ska bidra till att utveckla dagverksamhet/arbete, fritidsaktiviteter och övrig social gemenskap för personer med psykiska problem. Resultatet kommer att spridas genom rapporter, möten samt genom en hemsida till tjänstemän och politiker och andra yrkesverksamma inom social omsorgssektor.

Coordinateur

Details

  • 14.4%   83 333,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website