Rechercher des projets européens

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen

Syftet är att tillgängliggöra och utveckla nyttjandet av skogars kulturarv för nutidens brukare, invånare och besökare i Kvarkenregionen. Genom samverkan mellan antikvariska och skogliga organisationer i Sverige och Finland ska skogarnas forn- och kulturminnen lyftas fram.

Coordinateur

Details

  • 60%   214 114,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires