Rechercher des projets européens

silování kontaktů partnerských měst Lwówek Śląski- Chrastava (Posilování kontaktů partnerských měst Lwówek Śląski- Chrastava)
Date du début: 31 janv. 2009, Date de fin: 30 janv. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Realizace projektu obsahuje organizaci kulturních, integračních a sportovních akcí na obou stranách hranice. Projekt je určen pro různé skupiny účastníků, obyvatel partnerských měst. Účelem realizace projektu je posílení přeshraničních kontaktů obyvatel území polsko - českého pohraničí, vzájemné poznání kultury, zvyků a tradic obou měst. Realizace projektu umožní účastníkům vzájemnou integraci, navázaní spolupráce mezi hudebními skupinami, sportovními spolky, vzájemnou výměnu zkušeností, dovedností, přispěje k tvoření základů harmonického soužití na obou stranách hranice. V rámci projektu je naplánováno několik akcí na obou stranách hranice, akce obsahují: koncerty, v tom koncert novoroční, jarní, organizaci rodinného turnaje, prezentaci společenského tance. Za účelem poznání zvyků a tradic partnerských měst je naplánována organizace soutěže betlémů a společné pouliční zpívaní koled. Na podzimní období je naplánována plenérová akce, na níž budu prezentovány tradiční jídla a písně lokálních lidových skupin. Na území Obce a Města Lwówek Śląski již mnoho let působí Lwówecké Kulturní Středisko, jež je dokonalým místem místem a zázemím výše vyjmenovaných akcí. Tato budova vyžaduje výměnu střešní krytiny.Pro účel realizace projektu je nutná rekonstrukce Muzea v Chrastavě. V rámci projektu je naplánovaný nákup stojanů, soupravy na věšení obrazů, stojanů na expozice, rollbannerů včetně vybavení místností Infocentra. Obě budovy budou místem realizace, zázemím výše vyjmenovaných akcí. V modernizováných budovách se budou konat koncerty, vernisáže a výstavy, a také setkání, jejichž účelem je zlepšení hudebních, tanečních dovedností apod. Achievements: Cílem projektu byla podpora rozvoje území partnerských obcí a potažmo polsko-českého příhraničí, a to prostřednictvím řady sportovních a kulturních akcí, výstav a koncertů. Tyto aktivity napomohly integraci obyvatel Lwówku Śląskiego a Chrastavy, a podpořily tak rozvoj společenského života, kultury a přeshraničních kontaktů obyvatel obou měst a blízkého okolí. Pro realizaci plánovaných aktivit bylo vytvořeno nezbytné zázemí - ve městě Lwówek Śląski došlo k rekonstrukci Lwóweckého kulturního střediska a v Chrastavě k rekonstrukci budovy městského muzea. V rámci projektu se následně uskutečnilo 10 akcí, kterých se vzájemně účastnili představitelé i obyvatelé partnerských měst. Na akci Spotkanie mieszkanców miast partneskich Lwówek Śl.- Chrastava - Międzynarodowa majówka vystoupili děti z pěveckého sboru Jiřičky. Vernisáže fotografické výstavy se účastnili fotografové nejen z Čech a Polska, ale i z Německa a Iráku. Dalšími akcemi byly například slavnosti konané v historickém centru města polského partnera, či mezinárodní turnaj ve fotbale v Chastavě. V polském partnerském městě se uskutečnilo setkání zastupitelstev obou měst v rámci probíhajících dožínkových slavností. Projektem se podařilo prokázat životaschopnost partnerství obou měst a potvrdilo se, že úzkou spoluprací a vzájemnou koordinací lze společný projekt úspěšně realizovat. Realizace tohoto projektu přispěla k prohloubení spolupráce při přípravě a realizaci dalších společných projektů zaměřených na historické hodnoty území a pořádání kulturních a společenských akcí.

Coordinateur

Details

  • 85%   318 940,13
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires