Rechercher des projets européens

silování komunikační dostupnosti Cieszyna a Českého Těšína (Posilování komunikační dostupnosti Cieszyna a Českého Těšína)
Date du début: 31 mai 2009, Date de fin: 2 nov. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Cieszyn a Český Těšín představují jeden urbanistický organismus, který leží na území dvou států. Obě města jsou důležitým centrem přeshraničního života česko-polského pohraničí. Aktuálním problémem je kvantitativní a kvalitativní absence pohodlného spojení tranzitní silniční sítě s místní sítí, která by umožňovala pohodlný příjezd k hranici, a malá propustnost dopravní sítě Cieszyna a Českého Těšína. Problémem je zejména absence silničního spojení, které by zkrátilo přístup tranzitní dopravy k hranici - velký poměr nákladních a rozměrných vozidel se významně podílí na zhoršení technického stavu vozovky v tomto regionu. Kvůli nízké propustnosti stávajícího dopravního spojení klesá také investiční atraktivita této oblasti. Nízká úroveň spojení odrazuje potencionální investory a znemožňuje využít endogenní potenciál pohraničního regionu. V souvislosti s tím projekt zahrnuje výstavbu nového spojení mezi ulicí Frzysztacka a ul. Graniczna v Cieszyně společně s přestavbou stávajícího úseku, který vede přímo k hraničnímu přechodu Cieszyn Boguszowice, a výstavbu kruhového objezdu na křižovatce s ul. Frzysztacka. Toto řešení spojí západní část Cieszyna s jeho severním obchvatem a odvede silniční provoz z centra města. Naopak v Českém Těšíně zahrnuje přestavbu silniční infrastruktury vedoucí od hraničního přechodu Most Svobody v podobě modernizace mostního objektu a přestavby ul. Tovární a ul. Nová Továrna, čímž se propojí centrum města s jižním obchvatem ve směru Třince a Žiliny, které přes ul. Střelniční představuje nejkratší spojení Cieszyna s obchvatem města. Po provedení modernizace mostu je totiž naplánována změna organizace provozu na obousměrný provoz na Mostě Svobody a ul. Střelniční. Výstavba nové cesty, přestavba křižovatky a zlepšení stavu stávající infrastruktury zvýší dopravní dostupnost, pohodlnost dopravy a zlepší bezpečnost silničního provozu.

Coordinateur

Details

  • 85%   4 286 788,11
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires