Rechercher des projets européens

shranicní bežecké trasy Cesko - Slovensko (Preshranicní bežecké trasy Cesko - Slovensko)
Date du début: 31 août 2004, Date de fin: 29 nov. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Projekt se skládá ze dvou logických cástí. První cástí projektu je porízení stroje na úpravu bežeckých tratí, který bude upravovat trasu z Grune od hotelu Charbulák, pres Bílý Kríž, Konecnou, Sedlo pod Bobkem na Bílou v jednom smeru a z Grune od Charbuláku na Školeny ve druhém smeru. Trasa se nachází na katastrálním území obcí Staré Hamry a Bílá. Na jejím míste v soucasné dobe existuje turistická cesta zcásti vyasfaltovaná, která dále pokracuje jako lesní cesta. Pro úcely projektu nebude treba kácet stromy a delat jiné úpravy na charakteru krajiny. Trasa se nachází v CHKO Beskydy, která s realizací projektu souhlasí. Trasa je již v soucasné dobe využívána turisty i bežkari, v jejím bezprostredním okolí se nachází nekolik sjezdovek pro lyžare. Pro bežkare je však trasa v nynejší podobe nepohodlná a nárocná, protože není technicky upravovaná. Navíc není znacená. Proto jich tam jezdí méne, než by bylo optimální. Druhou cástí projektu je znacení trasy odpovídajícím znacením, aby byla prehledná pro každého, dále drobné úpravy trasy dle podrobného technického popisu ve studii proveditelnosti. Projekt má významný preshranicní charakter. Na trasu bude možné se pohodlne napojit ze slovenské strany na nekolika místech. Dojde tím ke zintenzivnení preshranicních styku na úrovni obcanu, jak na to byli po celá léta zvyklí. To je i hlavním úcelem projektu.

Coordinateur

Details

  • 75%   3 000 000,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

4 Participants partenaires