Rechercher des projets européens

SELLING 

Projektets syfte är att öka etableringen av företag inom de kreativa näringarna, att öka management- och producentkompetensen inom den kreativa sektorn samt att höja intresset och kännedomen för företag inom kreativa näringar. Tanken bakom projektet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för kulturentreprenörskap och kulturövande i Kvarkenregionen genom ökat samarbete, utbildning, informationsspridning samt effektivare nyttjande av regionens befintliga kulturresurser.

Coordinateur

Details

  • 50%   305 000,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires