Rechercher des projets européens

Science Center Fremtidssteget (SCF)
Date du début: 31 juil. 2008, Date de fin: 29 sept. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Industrin är under omstrukturering och nya kunskapsintensiva företag kommer att ersätta den gamla arbetsintensiva. Traditionella industriregioner möter stora utmaningar när de anställda ofta har en låg utbildningsnivå. En hållbar framtid (Østfold Fyrbodal) är därför helt beroende av de unga höjer sin kompetens avsevärt jämfört med idag. Projektverksamheten kommer att resultera i att fler unga människor i regionen får vetenskaplig och teknisk utbildning, eller andra former av högre utbildning som i nationalekonomi. Detta för att säkerställa rekryteringen till regionens nuvarande och framtida kunskapsintensiva företag.

Coordinateur

Details

  • 19.7%   361 333,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website