Rechercher des projets européens

Sblížení 2006: Festival tvorby mladých
Date du début: 31 janv. 2006, Date de fin: 30 août 2006 PROJET  TERMINÉ 

Festival se uskutečnil poprvé v roce 2004. Navazuje na tradici pořádání akademie škol, jejímž hlavním garantem byl Dům dětí a mládeže v Českém Těšíně (český partner). Projekt přispívá k integraci handicapovaných a zdravých mladých lidí, jejichž tvorba bude na festivalu prezentována. Projekt zahrnuje tyto hlavní aktivity: dvoudenní festival, 6 workshopů (tvůrčích dílen) a výstavu spojenou s festivalem. Hlavním cílem projektu je realizace společné prezentace handicapovaných a zdravých osob na veřejnosti, prohlubování vzájemných kontaktů a utužování sociálních vazeb. Mezi přímé cílové skupiny patří účinkující na festivalu, mezi nepřímé patří návštěvníci festivalu, odborná veřejnost a lektoři.

Details

  • 75%   213 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires