Rechercher des projets européens

Santa Barbara
Date du début: 1 mai 2016, Date de fin: 30 juin 2017 PROJET  TERMINÉ 

• Ansökarens namn: Föreningen Framtidståget • Deltagande länder: Armenien, Sverige, Belarus, Bulgarien, Estland, Georgien, Italien, Lettland, Moldova, Portugal, Rumänien, Ryssland, Spanien, Turkiet, Ukraina • Antal deltagare: 35 • Projektets mål/syfte: att visa hur viktigt det är med personliga och familjerelationer i en ungdoms framtid genom att självreflektera och se anknytning mellan det personliga livet och det sociala och politiska engagemang. • Projektets huvudaktivitet/er: en träningskurs om självreflektioner om personliga livet och familjerelationer ska äga rum i Yerevan, Armenien och ska bestå av icke-formellt lärande, psykologiska praktiken, meditativa tekniker osv som en bas för workshops.

Coordinateur

Details

14 Participants partenaires