Rechercher des projets européens

Samordning 2005
Date du début: 31 déc. 2003, Date de fin: 30 déc. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Syftet med projektet är att markera betydelsen av att det är 100 år sedan Norge blev en självständig nation, samt uppvisa betydelsen av Värmlands och Karlstads roll i förhandlingsarbetet år 1905 vid själva unionsupplösningen. Bakgrund Såväl i Sverige som i Norge pågår redan år 2003 omfattande arbete och förberedelser för att högtidlighålla att det är 100 år sedan unionen mellan Sverige och Norge upplöstes på fredlig grund. Olika insatser har redan gjorts på båda sidor av gränsen men det kan konstateras att de norska förberedelserna genom olika kommittéer avsevärt överstiger de svenska såväl vad avser ambitioner som resurser. I Värmland har påbörjats ett ambitiöst planeringsarbete på lokal nivå och Länsstyrelsen Värmland, Karlstads Universitet samt Karlstads kommun har tagit fram ett programförslag för aktiviteter under år 2005. I mars år 2003 inbjöds potentiella aktörer till länsstyrelsen för att redogöra för sina planer inför år 2005. Många idéer redovisades och många aktiviteter tycktes överlappa varandra både vad avser verksamhet och i tiden.

Coordinateur

Details