Rechercher des projets européens

Samen voor de glastuinbouw
Date du début: 3 avr. 2008, Date de fin: 3 avr. 2012 PROJET  TERMINÉ 

Dit project wil inspelen op de verschillende noden van de glastuinbouwsector en zo een kansrijke toekomst voor de glastuinbouw in de grensregio uitbouwen. Voldoende arbeidspotentieel speelt in deze sector een cruciale rol. De projectpartners willen door middel van hun gezamenlijke inspanningen zoveel mogelijk mensen uit het grensgebied met afstand op de arbeidsmarkt (laaggeschoolde werkzoekenden, ouderen, allochtonen, arbeidsgehandicapten enz.) op structurele basis uitzicht te bieden op een reguliere baan in deze sector.Voor de geschikt bevonden kandidaten zullen de partners heel diverse opleidingen op maat uitwerken. Bovendien zullen ze verschillende maatregelen nemen om grensarbeid te vergemakkelijken.Verder wil het project door het opstellen van verschillende actieplannen op basis van gedifferentieerde ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven de heroriëntering van de glastuinbouwsector in goede banen leiden. Achievements: Ten zuiden van Terneuzen is een glastuinbouwgebied in ontwikkeling, welke op termijn voor veel nieuwe werkgelegenheid kan zorgen. Omdat het aanbod aan gekwalificeerde krachten vanuit de directe omgeving in Nederland beperkt is, wordt ook gezocht naar kandidaten van over de grens. Dit project speelde in op de nood aan goede arbeidskrachten en heeft zo een kansrijke toekomst voor de glastuinbouw in de grensregio verder helpen uitbouwen. De projectpartners hebben door middel van hun gezamenlijke inspanningen zoveel mogelijk mensen van beide zijden van de grens, met name laaggeschoolde werkzoekenden, ouderen, allochtonen en arbeidsgehandicapten op structurele basis uitzicht geboden op een reguliere baan in deze sector.Voor meer info: www.werkenindekas.nl

Coordinateur

Details

  • 50%   1 219 349,85
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

15 Participants partenaires