Rechercher des projets européens

Samarbete för ett bättre arbetsliv/Samarbeid for et bedre arbeidsliv
Date du début: 31 mars 2003, Date de fin: 30 mars 2004 PROJET  TERMINÉ 

Kommuner i Akershus/Østfold og Värmland/VästraGötaland (Dalsland), sammenlagt femten, har siden halvannen år bygget opp en plan for å sette fokus på de ansattes læring og utvikling på egen arbeidsplass. Ledere ansvarlige for arbeidsmiljø og for ansatte som arbeider med barn og unge samt eldre har tatt initiativ til å bruke arbeidsmetoden Lærende Granskning med erfaringsutveksling mellom deltakernes arbeidsplasser og påfølgende endringsarbeid i virksomheten. Motiver for å fokusere på læring på egen arbeidsplas er bl.a. økte krav på de ansattes fleksibilitet, på et arbeidsmiljø som tillater og stimulerer læring og utvikling, at de ansatte har drivkraften til å engasjere seg i ideelt arbeid eller voksenutdanning og at det som læres på formelle utdanninger ikke nødvendigvis gir den ønskelige overføringen og tillempningen som base for praktisk handling i hverdagsliv og arbeid.

Coordinateur

Details