Rechercher des projets européens

Rule the world and become an Entrepreneur volume 2.0
Date du début: 1 janv. 2015, Date de fin: 30 avr. 2015 PROJET  TERMINÉ 

Youth exchange "Rule the world and become an Entrepreneur:volume 2" is sequence of project implemented in 2013. Aim of this youth exchange is motivation of participants to start thinking about possible Entrepreneurial career. All activities are created so that participants can really experience what does it mean to become an Entrepreneur. They will create their own product-creative souvenir, they will learn how to promote it and sell it. Youth exchange will allow participants to develop their creativity and entrepreneurial skills. They will also improve their digital competences and soft skills. Project will give them a preview of positive and negative sides of being Entrepreneur. Youth exchange will be divided in two parts, in first one participants are experiencing creation of the product "creative souvenirs for Slavonia region". They will make their own souvenirs and also learn how to sell it. They will also learn how to calculate the price (easy calculation) and how to make promotional campaign (emphasis on Guerrilla campaign). Second part will improve participants digital competences by making entrepreneurship promotional videos. Participants will make a video on topic "Why Europe needs Entrepreneurs". Main goal of the project is empowering young people to become Entrepreneurs and promotion of Entrepreneurship as a way of fighting against youth unemployment. All activities are cunducted with non-formal learning methods. Participants are gaining new professional and personal skills needed in business world but also in every day life. Project will gather participants from 6 European countries Romania, Greece, Italy, Portugal, The former Yugoslav Republic of Macedonia and Croatia who will spend 7 days in a city Vinkovci learning about Entrepreneurship. Each partner will send 5 participants and group leader to the project, all together 36 young people will participate in this project. Razmjena mladih "Zavlad svijetom i postati poduzetnik: volumen 2" je nastavak projekta koji se uspješno proveo u 2013. Cilj ove razmjene mladih je motivacija sudionika kako bi oni početi razmišljati o mogućoj poduzetničkoj karijeri. Sve aktivnosti su kreirane kako bi sudionici mogli iskusiti što znači postati poduzetnik. Sudionic će tijekom projekta kreirati ​​vlastiti proizvod-kreativni suvenir, naučiti će kako ga promovirati i prodati ga. Razmjena mladih će omogućiti sudionicima da razviju svoju kreativnost i poduzetničke vještine. Oni će također poboljšati svoje digitalne kompetencije i meke vještine. Projekt će im dati pregled pozitivnih i negativnih strana poduzetništva. Razmjena mladih će biti podijeljena u dva dijela, u prvom dijelu sudionci stvaraju proizvod "kreativni suvenir iz Slavonije". Sudionici će izraditi vlastite suvenire i naučiti kako ih prodati. Oni će također naučiti kako izračunati cijenu (jednostavna kalkulacija) i kako napraviti promotivnu kampanju (naglasak na guerrilla kampanju). Drugi dio će razviti digitalne kompetencije sudionika izrađujući promotivne spotove. Sudionici će napraviti video na temu "Zašto Europa treba poduzetnike". Glavni cilj projekta je osnažiti mlade ljude da postanu poduzetnici te promocija poduzetništva kao alata protiv nezaposlenosti mladih. Sve aktivnosti se provode neformalnim metodama učenja. Sudionici stječu nove profesionalne i osobne vještine potrebne u poslovnom svijetu, ali i u svakodnevnom životu. Projekt će okupiti sudionike iz 6 europskih zemalja Rumunjska, Grčka, Italija, Portugal, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija i Hrvatska koji će provesti sedam dana u gradu Vinkovcima učeči o poduzetništvu. Svaki partner će poslati 5 sudionika i voditelj grupe, ukupno 36 mladi će sudjelovati u ovom projektu.

Coordinateur

Details

5 Participants partenaires