Rechercher des projets européens

Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej poprzez utworzenie transgranicznej sieci produktów turystycznych w Krośnie, Svidniku i Presovie
Date du début: 31 juil. 2009, Date de fin: 30 mars 2012 PROJET  TERMINÉ 

Projekt polega na wspólnym utworzeniu transgranicznej sieci produktów turystyki aktywnej RITA poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (Park Przygody w Krośnie, Centrum Linowe w Preszowie, sztuczne lodowisko w Svidníku i wyciąg narciarski w Czarnorzekach koło Krosna), organizację całorocznej oferty turystycznej, przeszkolenie kadry merytorycznej (animatorzy zajęć i instruktorzy sportowi) oraz przeprowadzenie szerokiej akcji promocyjnej (w tym: strona internetowa, media, plakaty, study tour, strategia rozwoju sieci). Powyższe działania pozwolą na realizację głównego celu projektu jakim jest rozwój turystyki na obszarze polsko-słowackiego pogranicza. Z efektów projektu w największym stopniu skorzystają mieszkańcy obszaru pogranicza polsko-słowackiego, dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby uprawiające turystykę aktywną, stowarzyszenia turystyczne oraz kluby sportowe. Achievements: Projekt polegał na wspólnym utworzeniu transgranicznej sieci produktów turystyki aktywnej RITA poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, organizację całorocznej oferty turystycznej, przeszkolenie kadry merytorycznej (animatorzy zajęć i instruktorzy sportowi) oraz przeprowadzenie szerokiej akcji promocyjnej. W ramach projektu RITA stary park w Krośnie stał się jedną z najciekawszych atrakcji miasta. Powstał tam Linowy Park Przygody. To, nie licząc trasy treningowej, 4 różne trasy o różnym stopniu trudności rozciągnięte między drzewami na różnych wysokościach. Linowe mostki, drewniane pomosty i inne przeszkody to między innymi przejście niedźwiadka, chomikarnia, lwie obręcze, szczęki, amazoński most i pajęcza sieć. Dodatkowo w parku powstała ścieżka zdrowia Vita Park, z trzynastoma stanowiskami do ćwiczeń, o różnym stopniu trudności. Z kolei w Czarnorzekach, niedaleko Krosna, zmodernizowany został wyciąg narciarski. Trasa dawnego wyciągu została nieco wydłużona , wymieniono urządzenia wyciągu i zainstalowano system naśnieżania stoku. Po słowackiej stronie granicy, w Svidniku przebudowane zostało tamtejsze lodowisko. Otoczone zostało specjalną bandą ochronną, zmodernizowana została sama płyta lodowiska i zakupiono system chłodzenia. Z kolei w Preszowie powstało centrum linowe . Choć nie tak rozległe jak linowy park w Krośnie, oferuje równie wiele emocji. Są specjalne trasy dla dzieci, trasy indywidualne i trasy drużynowe. Jest też skok Tarzana i, podobnie jak w parku w Krośnie big swing. Z efektów projektu w największym stopniu skorzystają mieszkańcy obszaru pogranicza polsko-słowackiego, dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby uprawiające turystykę aktywną, stowarzyszenia turystyczne oraz kluby sportowe.

Coordinateur

Details

  • 84.2%   2 298 288,60
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

3 Participants partenaires