Rechercher des projets européens

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ve meste Hodoníne vybavením nové sportovní haly
Date du début: 12 avr. 2005, Date de fin: 30 oct. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Projekt navazuje na predchozí investicní aktivitu žadatele - výstavba víceúcelové sportovní haly. Predmet projektu – nákup vybavení nové sportovní haly – však nikdy nebyl soucástí predchozích etap a s jeho zámerem bylo od prvopocátku uvažováno jako se samostatnou aktivitou. Podstatou projektu je umožnení zprovoznení víceúcelové sportovní haly porízením jejího vybavení, sestávajícího z sportovního zarízení, vybavení školícího strediska, vybavení zázemí sauny a masáží, vybavení bufetu a porízením šatnových skrínek. Technická specifikace a rozpis jednotlivého majetku jsou predmetem prílohy této žádosti - rozpocet projektu, stejne jako studie proveditelnosti. Díky realizaci projektu vzniknou u provozovatele (prípadne nájemce), organizace TEZA Hodonín, ctyri nová pracovní místa. V dusledku realizace projektu tak bude umožneno rozšírit nabídku služeb cestovního ruchu ve meste Hodonín a okolí (vcetne preshranicního regionu na Slovensku) a soucasne vzniknou 4 nová pracovní místa. Toto posílení infrastruktury cestovního ruchu ve meste Hodonín bude mít multiplikacní efakty i v okolních místech regionu a v preshranicních oblastech - zarízení je svým rozsahem z regionálního hlediska unikátní.

Coordinateur

Details

  • 75%   4 499 814,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

4 Participants partenaires