Rechercher des projets européens

Rozšíření volnočasové, vzdělávací a kulturní spolupráce Radkow - Suchý Důl
Date du début: 31 mars 2009, Date de fin: 30 déc. 2011 PROJET  TERMINÉ 

V březnu roku 2004 vzniklo neformální partnerství mezi obcí Suchý Důl a Vambeřice. Jednalo se o znovuobnovení historických vztahů mezi těmito obcemi. Sepsáním partnerské smlouvy vzniklo nové, silné partnerství, které bylo hned v několika následujících letech prověřeno společnou přípravou a prací na zajímavých projektech. Blíže o jednotlivých projektech viz příloha Popis česko-polské spolupráce obce Suchý Důl. Protože týmová práce byla kvalitní a efektivní, rozhodlo se zastupitelstvo obce rozšířit tuto spolupráci i do budoucna o případné další obce, které spadají pod gminu Radkow s důrazem na rozvoj a péči o stávající partnerství s obcí Vambeřice. V minulosti osvědčené studijní projekty výměny dětí, konání společných branných, sportovních a kulturních dnů, daly základ k dalším projektům realizovaným ve spolupráci s dalšími polskými partnery a rozšíření již osvědčené, úspěšné a plodné spolupráce. Byly stanoveny aktivity, které se v minulosti setkaly s velkým zájmem ze strany veřejnosti. Obec např. pořádá i oblíbené diskusní večery o historii česko-polského pohraničí za účasti občanů z Čech i Polska. Vhodnou budovou k realizaci těchto akcí a aktivit je budova ZŠ a MŠ. Bohužel v současnosti nedisponuje dostatečnu kapacitou vhodnou pro pořádání akcí obdobného rozsahu. Rekonstrukcí - nástavbou a vnitřními úpravami - vznikne větší společenská místnost. Důležitá je i nově vybudovaná knihovna, která umožní vytvořit koutek polské literatury a zároveň poskytne i prostory pro konání výstav, diskusních večerů na téma polské literatury apod.. Nutností je vytvoření sociálního zařízení pro veřejnost. Podstatou projektu zůstává Kalendář společných aktivit. Obdobný neinvestiční projekt bude připraven i na polské straně.

Coordinateur

Details

  • 85%   376 358,89
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires