Rechercher des projets européens

Risk analysis without borders (Gränslös riskanalys 2005-2007)
Date du début: 31 déc. 2004, Date de fin: 29 juin 2007 PROJET  TERMINÉ 

Utarbeta förutsättningar för samverkande ledningssystem mellan norska och svenska myndigheter samt utarbeta underlag för förebyggande arbete och genomföra kompetensutveckling inklusive gemensamma övningar.

Coordinateur

Details