Rechercher des projets européens

řírodní dědictví měst Prudniku a Bruntálu novým přeshraničním produktem turistiky (Přírodní dědictví měst Prudniku a Bruntálu novým přeshraničním produktem turistiky)
Date du début: 30 juin 2009, Date de fin: 29 nov. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Města Prudnik a Bruntál (vzdálené o pouhých 60 km) spojuje pestré přírodní a krajinné bohatství skýtající obrovský potenciál, který může být prvkem stimulujícím intenzifikaci cestovního ruchu a pozitivně ovlivňovat zvýšení turistické atraktivity příhraničního pásma. Unikátní městské parky (památkový park v Prudniku) existující ve výše zmíněných městech byly v průběhu uplynulých desetiletí podrobeny silné destrukci a tento projekt předpokládá využití stále existujícího přírodního i materiálního potenciálu pro vytvoření nového turistického produktu.Nový turistický produkt, skrze spojení prvků v podobě : revalorizace dvou parků a využití v nich nových prostorových forem propagujících a popularizujících kulturní dědictví a turistické atrakce druhého partnera, bude využit také pro realizaci společných i komplementárních aktivit realizovaných v Prudniku i Bruntále s využitím hmotné základny vytvořené v důsledku realizace projektu.Věcný rozsah projektu zahrnuje:1.Revalorizaci památkového městského parku v Prudniku. 2.Revalorizaci městského parku v Bruntále.3.Provedení nových prostorových prvků (sochařských forem v Bruntále a výtvarných forem v Prudniku: stálé nástěnné prezentace České Republiky a sekce 5 billboardů s jednou ročně obměňovaným obsahem) na území revalorizovaných parků, které se stanou nástroji propagace kulturního dědictví a turistických atrakcí nacházejících se na druhé straně hranice.Věcný výsledek realizace projektu - vznik komplementárního turistického produktu měst Prudnik a Bruntál (spolupracujících a využívajících nový projekt na základě plánu společného působení, který je přílohou nr 14 k projektu) - bude nejen novou turistickou atrakcí, ale také prvkem pozitivně ovlivňujícím vývoj podnikání a především turistické branže česko-polského pohraničí.

Coordinateur

Details

  • 85%   1 812 434,35
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires