Rechercher des projets européens

Rights beyond Difference
Date du début: 20 oct. 2016, Date de fin: 19 oct. 2017 PROJET  TERMINÉ 

Vad gör Sverige en av de mest gayvänliga länder i världen är att människor fortsätter att kämpa för ytterligare förbättringar. På dessa förbättringar kommer vi att fokusera på vårt projekt så att vi försöker bidra till att lösa de homofobiskt uppförande i europeiska länder på bästa möjliga sträcka. Vårt projekt med titeln "Rights Beyond Difference", kommer att vara en dubbel aktivitet av två åtgärder: A1- En Kurs organiserad i Malmö, Sverige (med 24 deltagare plus 2 tränare) och A2 Ett ungdomsutbyte organiserade i Thessaloniki, Grekland (med 40 deltagare en av instruktörerna på TC ingår) ovanpå ämnet homofobi. Tc och YE är mycket förbundna med varandra eftersom Ungdomsledare som kommer att delta i TC kommer att bli ombedd att utbilda och förbereda den grupp som de ska ta till ungdoms. Vi valde att hållas Tc i Sverige och YE i Grekland, för att visa den stora skillnaden mellan en mindre homofobiska land som stöder inovative strategier jämföra med mer konservativa samhällen som den grekiska en. Av samma skäl, partner och de länder som vi valde för vårt projekt är från både konservativa och modernare mentalitet samhällen (både Homophobic och mindre homofobiska). Ta under övervägande de europeiska andelen Homophobic EU-länder, valde vi partner från följande länder: Storbritannien, Italien, Turkiet, Spanien, Ungern, Litauen och ur kurs Grekland och Sverige. Under båda våra handlingar (A1 och A2), kommer deltagarna att få åtminstone följande uppmaningar: • Utvecklingen av förståelse om sociala konstruktionen av föreställningar • Utveckling av kritiskt tänkande och diskussion färdigheter • Odlingen av attityder öppenhet och förfrågan All verksamhet kommer att fokusera på de 8 nyckelkompetenser för icke formell utbildning och livslångt lärande. På grund av den stora omfattningen av vårt projekt, en tydlig och stong obligation med alla våra projekt partners kommer att skapas. Speciellt med våra grekiska partner som kommer att ansvara för den andra verkan av projektet. Som ett resultat av det övergripande projektet, kommer vi att ha tillräckligt med interaktiva aktiviteter med lokalsamhället (stad intervjuer, sista dagen händelse av YE, friluftsliv) och vi kommer att be partnerländerna att hållas i deras länder en infoday efter slutet av vår projekt. Dessutom, efter utgången av både TC och YE, kommer vi att skapa ett häfte (pdf guide) som kommer att delas på salto ungdomsnätverk för framtida referce och guide / verktyg för alla organisationer som behöver organisera alla projekt med liknande ämne. Som fördelar på längre sikt anser vi motivation många människor på internationell sträcka som kommer att se resultatet av vår övergripande projekt (resultat, bilder, videoklipp kommer att delas från både oss och alla våra samarbetsorganisationer på lokal och internationell nivå genom sociala medier i synnerhet)

Coordinateur

7 Participants partenaires