Rechercher des projets européens

REVITALPARK 2010
Date du début: 29 févr. 2008, Date de fin: 29 sept. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Města Č.Těšín a Cieszyn vznikla umělým rozdělením jednoho města v r.1920.Do té doby jedno město s dlouhouletou historií se začalo vyvíjet rozdílně.Negativní důsledky rozdělení v r.1920 způsobily nejen fyzické,legislativní a admin.bariéry,ale především bariéry a předsudky v myšlení obou národů.Obě města od r.1989 spolupracují při pořádání tradiční kulturních a sport.akcích,významná je spolupráce škol,hasičů a jiných spolků.Posun ve skutečné spolupráci,která má v ČR a PR jedinečné podmínky,znamenala především realizace spol.pilotní projektu Zahrada dvou břehů (Interreg IIIA),jehož výstupem je návrh 43 projektů,z toho 20 projektů společných.Projekt Revitalpark 2010 je důkazem pokračování pilotního projektu a snahy o odstranění dosud bohužel existujících bariér a o pochopení rozdíl.jednání dvou etnik.Obsahem projektu je celková revitalizace dvou sousedících parků-Masarykových sadů (CZ) a Zámeckého vrchu (PL) s hist.významnými objekty,která jsou oddechovými zónami v centru obou měst,avšak jejich současný stav není na vyhovující úrovni.Cílem je jejich zatraktivnění pro občany i návštěvníky města prostřednictvím kácení a výsadby dřevin,křovin a květeny,úpravy pěších cest,zavedení jednotného informačního systému (označníky,tabule),malé doprovodné architektury (městský mobiliář).Součástí CZ části projektu je rovněž úprava Nábřeží Avion-zřízení opěrné zdi na levém břehu řeky Olše nutné pro vybudování atraktivní cyklotrasy podél řeky a obnova kulturního dědictví obou měst-multifunkční budovy Avion,která bude sloužit široké škále CZ-PL aktivit,jenž bude vybudována v místě kavárny Avion,zničené Němci v r.1939.PL část projektu zahrnuje dále revitalizaci "Podzámčí" a modernizaci chodníků a výstavbu osvětlení na ul.Zámecké.Významným prvkem projektu je modernizace chodníků a zábradlí hraničního Mostu Družby,který rovněž pomocí moderniz. osvětlení bude atraktivnějším a důstojným pojítkem mezi oběmi parky a částmi města.Realizace projektu je spojena s výročím 1200 let založením města.

Coordinateur

Details

  • 85%   3 935 297,63
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires